Odkryj kulturę Twojej organizacji!

Poznaj poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników! 

Poznaj mocne i słabe strony Twojej organizacji. Zapytaj swoich pracowników. Buduj markę i wizerunek odpowiedzialnego i atrakcyjnego pracodawcy.

Dlaczego warto badać kulturę organizacji?

Kultura organizacji to system wzorów myślenia i działania, które są utrwalone w środowisku społecznym organizacji i mają znaczenie dla realizacji jej formalnych celów. (C.Sikorski) Każda organizacja jest unikalna, ponieważ każda ma inną kulturę organizacji.

Kultura zmienia się w czasie.

Zmiany następują w wyniku czynników zewnętrznych jak kryzysy, zmiany prawne i zmiany światopoglądowe wsród danej społeczności. Powodem zmiany kultury mogą też być odejścia kluczowych osób w firmie czy zmiany modelu biznesowego firmy. 

Ma bezpośredni wpływ na postawy i zachowania ludzi w organizacji.

Dlatego też pracodawcy, którzy chcą zmieniać postawy i zachowania swoich pracowników i menedżerów przede wszystkim zmieniają wizję i misję firmy oraz listę wartości firmowych. 

Ma wpływ na tożsamość organizacyjną.

Artefakty (graficzne, słowne i behawioralne) oraz wartości i normy są elementami wyróżniającymi firmę, które łatwo zauważyć nawet podczas pierwszego kontaktu z firmą i jej ludźmi. 

Kształtuje markę i wizerunek organizacji.

Niepowtarzalna kultura organizacji jest elementem wyróżniającym firmę. Wpływa na emocjonalną więź między pracodawcą a pracownikami. 

Badamy wpływ kultury organizacji na markę pracodawcy i zaangażowanie pracowników.

Wykorzystujemy autorski, sprawdzony w praktyce model badania kultury organizacji. 

1. Badamy poziom znajomości i zrozumienia sensu i celu istnienia firmy (wizji) wśród pracowników.
U
2. Badamy poziom znajomości i internalizacji wartości wśród pracowników.
3. Badamy styl przywództwa wśród menedżerów.
4. Badamy komunikację wewnętrzną i jej wpływ na współpracę w zespole.

Co nas wyróżnia? 

Nasz zespół badawczy od ponad 2 dekad przygotowuje i przeprowadza zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe. Dzięki temu nasi klienci mogą podjąć ważne decyzje dotyczące organizacji w oparciu o zweryfikowane dane i informacje. 

Lista zrealizowanych przez nas projektów obejmuje: 

N

badania satysfakcji i zaangażowania pracowników

N

badania wizerunku organizacji i osób prywatnych

N

badania reklam i komunikatów kierowanych do konsumentów

N

badania kultury organizacji i jej wpływu na markę pracodawcy

N

badania mediów

N

analiza treści / badania Public Relations

Julita Dąbrowska 

Ceniony strateg marketer z ponad 30-letnim doświadczeniem zdobywanym w największych międzynarodowych korporacjach (Unilever, Schwarzkopf, Coca-Cola, Seagram) i w trakcie pracy we własnej firmie konsultingowej Kalitero. Badania stanowią dla niej ważny element procesu decyzyjnego. W swojej karierze nadzorowała kilkadziesiąt projektów badań marketingowych. Od 2011 roku prowadzi również badania organizacji, w tym badania opinii pracowników i kultury organizacji. Organizuje coroczne Forum Employer Brandingu. Od 2013 roku współpracuje z Marcinem Łączyńskim, z którym w 2019 roku opracowała autorski kwestionariusz badający wpływ kultury organizacji na markę pracodawcy. Również w 2019 roku opracowała nowy model marki pracodawcy.

więcej na www.julitadabrowska.pl

Marcin Łączyński

Partner Zarządzający w InteliGames, twórca cenionych gier, doświadczony socjolog-statystyk, wykładowca akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor dwóch książek: „Gry strategiczne” oraz „Metody badania wizerunku w mediach”. Od 2013 roku wraz z Julitą Dąbrowską prowadzi badania opinii pracowników i badania wizerunku firm. Współautor kwestionariusza badania ilościowego wpływu kultury organizacji na markę pracodawcy. 

Katarzyna Kotarska, prezes Fundacji Pragmatica

Miałam przyjemność współpracować z Julitą i Marcinem przy kilku projektach badawczych obejmujących badania satysfakcji oraz jakościową i ilościową ewaluację działań promocyjnych, komunikacyjnych oraz projektów edukacyjnych. Bardzo polecam!

Agnieszka Leśny, prezes Pracowni Nauki i Przygody

Bardzo zachęcam do skorzystania z wiedzy i doświadczenia tego zespołu w zakresie ewaluacji projektów oraz badań jakościowych (wywiady, fokusy, testy koncepcji i produktu). Julita i Marcin tworzą ciekawe i szyte na miarę rozwiązania, które łączą niestandardowe podejście do tematu z dużą wiedzą merytoryczną i metodologiczną.

Alina Gwoździewicz, Corporate Wellness Club

Szczególnie ciekawa była dla mnie symulacja oparta na metodologii Julity i Marcina – świetne narzędzie do nauki i sprawdzania strategii EB!

Jarosław Biegański, BGK

Super symulacja – wartościowe ćwiczenie w bezpiecznych warunkach, perfekcyjnie przygotowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

(mowa o symulacji biznesowej zaprezentowanej w trakcie 9. forum Employer Brandingu, 2020)

Monika Buchajska-Wróbel, wiceprezes SIM

Niniejszym udzielamy referencji firmie Kalitero reprezentowanej przez panią Julitę Dąbrowska, która na zlecenie Stowarzyszenia Interim Managerów (SIM) zrealizowała badanie „Co czeka firmy w Polsce w 2020?”. Zadanie powierzone Pani Julicie Dąbrowskiej zostało wykonane z dochowaniem należytej staranności i ustalonych terminów. Na szczególne podkreślenie zasługują wysokie kompetencje Pani Julity w zakresie analizy danych i trendów rynkowych oraz wyciąganiu wniosków.

Gabriela B., Velvet Care

Pani Julita Dąbrowska jest ekspertem w zakresie budowania marki pracodawcy. Koordynowała proces badania satysfakcji pracowników rekomendując i wdrażając komunikację wewnętrzną oraz działania będące następstwem otrzymanych wyników.

Najczęściej zadawane pytania? 

u

Dlaczego badamy kulturę organizacji?

Kultura organizacji to jeden z elementów wyróżniających firmę na rynku. Jej poznanie ułatwia podjęcie decyzji czy warto w danej firmie pracować oraz czy warto z daną firmą współpracować. 

u

Jakie organizacje badamy?

Zrealizowaliśmy do tej pory badania dla firm z wielu sektorów i branż. Najczęściej badamy firmy produkcyjne, handlowe i usługowe liczące od 70 do ponad 3000 pracowników. Współpracowaliśmy z firmami z branży FMCG, budowlanej i montażowej, medycznej, farmaceutycznej, medialnej, IT czy z dużymi sieciami handlowymi. Pracujemy także dla organizacji pozarządowych oraz urzędów centralnych i instytucji publicznych na poziomie samorządów.

u

Czy można modyfikować treść ankiet?

Badania kultury i zaangażowania pracowników oparte są na zamkniętych kwestionariuszach bez możliwości usuwania pytań lub zmian w ich brzmieniu. Mamy natomiast rozbudowane możliwości dodawania pytań i rozbudowy ankiet, wspieramy także metodologicznie naszych klientów, kiedy chcą w ramach badania kultury przebadać także inne obszary swojej organizacji (np. satysfakcję, motywację lub zaangażowanie pracowników). Raporty z badań obejmują przede wszystkim statystyki opisowe i wskaźniki prezentujące poszczególne aspekty kultury organizacji i ich wpływ na markę pracodawcy. Dodatkowo na życzenie klienta mamy możliwość realizacji dodatkowych obliczeń, obejmujących analizy czynnikowe, segmentację postaw pracowników czy opracowywanie wielozmiennowych modeli zależności pomiędzy różnymi aspektami kultury firmy, zaangażowania pracowników czy ich satysfakcji.

u

Jak przeprowadzane są badania?

Badania kultury organizacyjnej przeprowadzanie są poprzez wypełnianie ankiet przez pracowników firmy. Respondenci mogą to zrobić online, poprzez aplikację webową (na serwerze zewnętrznym) lub w wersji tradycyjnej, wypełniając ankietę drukowaną. Oba rozwiązania pozwalają zachować poufność pozyskanych danych, a pracodawca otrzymuje jedynie informacje w postaci zestawień zbiorczych w raporcie badawczym. 

u

Ile kosztują badania?

Cena badania organizacji uzależniona jest od rozmiaru firmy, liczby dodatkowych pytań uwzględnionych w ankiecie, kwestii logistycznych, a także formy raportowania (mamy do dyspozycji formy takie jak top-lines i executive summary, raport skrócony, raport pełny, analizy pogłębiające i rozszerzające).

u

Jak dbamy o anonimowość?

W naszych badaniach, posługujemy się systemem opartym o indywidualne tokeny pracownicze (w formie papierowej lub elektronicznej), które gwarantują anonimowość (nie wiemy, który pracownik w danym dziale otrzymał konkretny token), ale także to, że każdy z uczestników wypełnia badanie tylko raz (kod dezaktywuje się po pojedynczym wypełnieniu ankiety). Tokeny mogą kodować metadane (np. dział firmy, lokalizację badania), upraszczając proces wypełniania ankiety przez pracownika, bez ryzyka utraty anonimowości. Wszystkie dane przetwarzane są na zewnętrznych serwerach, a dane surowe umożliwiające powiązanie konkretnego profilu z metryczki badania z odpowiedziami nie są udostępniane zamawiającemu badanie. W toku badań nie są gromadzone żadne dane osobowe uczestników.

Masz pytania? 

Chętnie na nie odpowiemy. Wypełnij formularz kontaktowy. 

11 + 5 =